недеља, 18. март 2018.

Tajni Eksperiment Iz 1983. Godine - Razgovor sa Bogom

Flaer Smin – Alone In The Dark

У почетку су биле буве и светлост / БелаТукадруз

Branka Vedder 8

Усамљен копам тај Трећи трап
други играју друге игре
Једни играју ујдурме
други купују време

Ево шта сам ископао :
Ишчезле јазове,
ћерамиду, бурјан густи.

9

Црне као буве!

Буве су скочиле у тањир!
Црне и крупне, псеће!

Електричар нам је
довео у Стару Кућу
Николу Теслу -
инсталирали су струју
и засијала је прва сијалица.

И мајка је изнела на лопару
врућ качамак
и стари овчији сир...

Док смо јели
однекуд су искочиле буве,
буве! Праве буве!

Не , нисам појео те буве,
а нисам их ни убио,
а не бих могао рећи
да ли су их видели
мој отац, електричар
и Никола Тесла...

Били су заузети разговором
и слушањем првог Радија,
треперењем зеленог магичног окца,
пљускањем радио - таласа
и песме Марина, Марина...

Забио сам нос у столњак
(из Будимпеште),
у свој тањир
и сир...

*
Где су нестале те буве,
где су одскочиле?
Све што човека изнутра сатире, као стид,
што руши његов мир,
налик је на те буве!

Мора да су са белог тањира
скочиле право у Вечност,
јер се опет однекуд враћају
као мрачна и никад неизречена срамота.

Никада их нећу заборавити!

И никада им нећу опростити
што су ме завезале и спречиле
да питам Николу Теслу
о трговцима светлости,
о светлости самој која је засијала...

*
Нема више ни те куће,
ни конзоле на крову,
ни оних тањира,
ни оног лопара,
ни столњака из Будимпеште,
ни електричара -
оног што је научио занат
на омладинској акцији,
ни оних трешања и вишања
под прозором
ни крушке караманке
испод које је пузала
помрчина и понеки вампир...

10

У почетку су биле буве и светлост
Најбоље песме једва да дотичу проблем
о којем је реч. У почетку беше клица
музике наполитанске, тријумфа и краја,
и на све се надовезао роман погрешног откључавања,
који својом сложеношћу превазилази
све оно што је о томе већ написано
Нико ми не може опростити, па ни Бог
прилику коју пропустих врло рано

Рањени понос завезује у мртви чвор

Љубав никада не долази,
ако већ једном није дошла!

Не може се зауставити судбина
најбољим намерама, нити самилошћу...

Боље је ходати ивицом провалије
по резу оштре сабље.

Толико сам пута легао са најдубљим слутњама
и бојазни су се лепиле о моју душу као муве на мед...

______________
Banka Vedder, isto
      = извор: Из необјављеног рукописа БелаТукадруза....

Yakuro - Voices Of Infinity (Stive Morgan Remix) - Tomasz Alen Kopera Art

VANGELIS 12 o'clock 1975 (Best video ever seen) - "Luis Moreira (Setúbal...

ENIGMA " Mea Culpa" (platinum version)

THE ENIGMA 2018 (FULL ALBUM) VOL 6 Shinnobu

 Shinnobu Enigma 2018 Chillout Gregorian New Age (The Enigma VI). This album contains an entire adventure, a range of emotions, dreams, meditations, exciting experiences. Sad, Joy, Rare, Extravagant, Spiritual, Solitude, Fantasy, Surrealism, Gregorian Chanting and New Age fusion.

Let existence flow in your life and enter into yourself.
---
Este Álbum contiene toda una aventura, una gama de emociones, sueños, meditaciones, experiencias emocionante. Tristesa, Alegría, Raro, Extravagante, Espiritual, Soledad, Fantasia, Surrealismo, Cantos Gregorianos y fusión New Age.
Deja fluir la existencia en tu vida y adéntrate en ti mimo.
---
Этот альбом содержит целые приключения, множество эмоций, мечты, медитации, захватывающие впечатления. Сад, Радость, Редкий, Экстравагантный, Духовный, Одиночество, Фантазия, Сюрреализм, Грегорианское воспевание и слияние Нового времени.
Пусть жизнь течет в вашей жизни и входит в себя.
---
Cet album contient une aventure entière, une gamme d'émotions, de rêves, de méditations, d'expériences passionnantes. Triste, Joie, Rare, Extravagant, Spirituel, Solitude, Fantaisie, Surréalisme, Chant grégorien et fusion New Age.
Laissez l'existence couler dans votre vie et entrez en vous.
Return to Myself
0:00
Beyond the After
5:02
Kissing the Moon
11:11
Deep Inside of Me
16:47
Eternal Beliefs
22:18
Faceless
27:42
Kindred Spirit
33:21
Forever With You
39:32
Abstract Illusion
45:30
Lucid Dream
51:27
Apocalypse
57:47
http://www.shinnobu.ga
https://www.facebook.com/shinnobuoffi...
https://itunes.apple.com/de/artist/sh...
https://open.spotify.com/artist/2TRJh...
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B...
https://store.cdbaby.com/Artist/Shinnobu

Enigma Silence Must Be Heard

Расветљавање стваралаштва Беле Тукадруза

Расветљавање стваралаштва Бела ТУКАДРУЗА (алиас М. Лукића) Стални књижевни конкурс ЗАВЕТИНА

"Заветине" расписују стални књижевни конкурс, почев од јануара 2007. године, за књижевне радове који ће расветљавати из свог угла стваралаштво Бела ТУКАДРУЗА:критички, аргументовано.Радови не могу бити дужи од 2 шт. табака, односно до 32 стр. откуцане на папиру формата А4 уобичајеним новинарским проредом.(У случају да добијемо радове дуже од 2 шт. табака, размотрићемо могућност да их публикујемо као посебна дигитална издања)Радови ће бити објављени, уз дозволу аутора, на Веб сајту "Архив БЕЛАТУКАДРУЗ", онако како буду пристизали. Сврстани по областима:радови који тумаче поезију, прозу, есеј, публицистику... и тд. Уредник овог зборника др Димитрије Лукић.

Молимо ауторе, који су у прилици, да своје радове доставе у електронском облику ( укуцавши их српском ћирилицом или латиницом у Wordu), да то учине на Е-маил адресу miroslav7275@gmail.com

За све остале информације тел. +38165 3006950

УНИВЕРЗАЛНА БИБЛИОТЕКА НОВОГ МЕДИЈА. COMPLETARIUM

На други, трећи поглед. ЦЕО СВЕТ је једна држава. "Сазвежђе З"