Translate

ПРИВАТНА БИБЛИОТЕКА Сабраних радова БелаТукадруза

ПРИВАТНА БИБЛИОТЕКА Сабраних радова БелаТукадруза
ВЕЧИТИ ЧУДЕСНИ КОРЕНОВИ - Сабрани радови Белатукадруза. - ОБАВЕШТЕЊЕ Овај блог је отворен само за позване читаоце и посетиоце, и претплатнике..Годишња претплата на ову дигиталну библиотеку износи 2000,00 дин. Претплатник има право и на слободан приступ и читање још четири блога по свом избору

недеља, 18. март 2018.

THE ENIGMA 2018 (FULL ALBUM) VOL 6 Shinnobu

 Shinnobu Enigma 2018 Chillout Gregorian New Age (The Enigma VI). This album contains an entire adventure, a range of emotions, dreams, meditations, exciting experiences. Sad, Joy, Rare, Extravagant, Spiritual, Solitude, Fantasy, Surrealism, Gregorian Chanting and New Age fusion.

Let existence flow in your life and enter into yourself.
---
Este Álbum contiene toda una aventura, una gama de emociones, sueños, meditaciones, experiencias emocionante. Tristesa, Alegría, Raro, Extravagante, Espiritual, Soledad, Fantasia, Surrealismo, Cantos Gregorianos y fusión New Age.
Deja fluir la existencia en tu vida y adéntrate en ti mimo.
---
Этот альбом содержит целые приключения, множество эмоций, мечты, медитации, захватывающие впечатления. Сад, Радость, Редкий, Экстравагантный, Духовный, Одиночество, Фантазия, Сюрреализм, Грегорианское воспевание и слияние Нового времени.
Пусть жизнь течет в вашей жизни и входит в себя.
---
Cet album contient une aventure entière, une gamme d'émotions, de rêves, de méditations, d'expériences passionnantes. Triste, Joie, Rare, Extravagant, Spirituel, Solitude, Fantaisie, Surréalisme, Chant grégorien et fusion New Age.
Laissez l'existence couler dans votre vie et entrez en vous.
Return to Myself
0:00
Beyond the After
5:02
Kissing the Moon
11:11
Deep Inside of Me
16:47
Eternal Beliefs
22:18
Faceless
27:42
Kindred Spirit
33:21
Forever With You
39:32
Abstract Illusion
45:30
Lucid Dream
51:27
Apocalypse
57:47
http://www.shinnobu.ga
https://www.facebook.com/shinnobuoffi...
https://itunes.apple.com/de/artist/sh...
https://open.spotify.com/artist/2TRJh...
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B...
https://store.cdbaby.com/Artist/Shinnobu

Нема коментара:

"ДВОГЛАВИ ПЕСНИК"

"ДВОГЛАВИ ПЕСНИК"
ЦЕЛОКУПНА ДЕЛА

Расветљавање стваралаштва Беле Тукадруза

Расветљавање стваралаштва Бела ТУКАДРУЗА (алиас М. Лукића) Стални књижевни конкурс ЗАВЕТИНА

"Заветине" расписују стални књижевни конкурс, почев од јануара 2007. године, за књижевне радове који ће расветљавати из свог угла стваралаштво Бела ТУКАДРУЗА:критички, аргументовано.Радови не могу бити дужи од 2 шт. табака, односно до 32 стр. откуцане на папиру формата А4 уобичајеним новинарским проредом.(У случају да добијемо радове дуже од 2 шт. табака, размотрићемо могућност да их публикујемо као посебна дигитална издања)Радови ће бити објављени, уз дозволу аутора, на Веб сајту "Архив БЕЛАТУКАДРУЗ", онако како буду пристизали. Сврстани по областима:радови који тумаче поезију, прозу, есеј, публицистику... и тд. Уредник овог зборника др Димитрије Лукић.

Молимо ауторе, који су у прилици, да своје радове доставе у електронском облику ( укуцавши их српском ћирилицом или латиницом у Wordu), да то учине на Е-маил адресу miroslav7275@gmail.com

>

УНИВЕРЗАЛНА БИБЛИОТЕКА НОВОГ МЕДИЈА. COMPLETARIUM

"Сазвежђе З"